Historia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego zaczyna się 03 listopada 1992r. i jest związana z utworzeniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Mielcu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego którym mieściły się 30 łóżek. Wspólnej instytucji, gdzie MOPS ponosił koszty związane z opieką i leczeniem pensjonariuszy, ZOZ pokrywał koszty osobowe personelu, a koszty hotelowe, tj. utrzymanie łóżka i wyżywieni pokrywał pacjent wnosząc opłatę 70% ze swoich dochodów. Była to pierwsza tego typu placówka na terenie podkarpacia. Celem jej było zapewnienie fachowej opieki medycznej osobom, które nie wymagały pobytu w szpitalu i intensywnego leczenia, ale po przebyciu ostrej choroby wymagały kontynuacji leczenia farmakologicznego, rehabilitacji i całodobowej opieki pielęgniarskiej.

Początkowo rodziny i chorzy odnosili się nieufnie do nowej instytucji, która nie wiadomo czy była opieką społeczną czy służbą zdrowia. Pokoje jednak systematycznie się zapełniały. W niedługim czasie wszystkie miejsca zostały zajęte, a nawet okazało się, że jest ich zbyt mało w stosunku do potrzeb. Spojrzenie społeczeństwa na działalność oraz potrzebę istnienia tej instytucji zmieniało się. Dostrzegały to zwłaszcza rodziny osób chorych, które często nagle z dnia na dzień stawały przed ogromnym problemem jak zapewnić całodobową opiekę osobom ciężko chorym, niesamodzielnym.

Na przełomie lat 1996/ 97 nastąpiło przekazanie ZOL pod Zarządzanie ZOZ w Mielcu, a w kolejnych latach zmienił on nazwę na Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy. Przez cały okres działalności Zakład współpracował z różnymi lokalnymi instytucjami, które miały zaktywizować podopiecznych i zorganizować czas wolny, tj. szkołami, przedszkolami, chórami i klubami seniora.

W 2000r. wraz z nastaniem nowej dyrekcji w ZOZ Mielec i planami restrukturyzacji ZOZ w Mielcu, podjęta została decyzja o likwidacji naszego Zakładu. Powstała ogromna presja na personel oraz chorych ich rodziny, aby utrzymać działalność Zakładu. Po uzyskaniu zgody od Rady Miasta Mielca ze struktur ZOZ Mielec został wydzielony Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńćzy i zawiązano nową placówkę: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Przystań, który podpisał samodzielny kontrakt na prowadzenie usług opieki długoterminowej stacjonarnej.

Stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami. Budynek, w którym funkcjonował Zakład wymagał gruntownej modernizacji, konieczna była restrukturyzacja bazy osobowej oraz zorganizowanie samodzielnego funkcjonowania oddziału opieki długoterminowej. Systematycznie prowadziliśmy działania poprawiające stan techniczny budynku. Spotyaliśmy się z życzliwością instytucji samorządowych wspierających naszą działalność, pozyskaliśmy część środków z PEFRON oraz innych donatorów.

Przez wszystkie te lata staraliśmy się pracować tak, aby wywołać uśmiech na twarzach podopiecznych. Jesteśmy dobrze prosperującym zakładem, który cieszy się zaufaniem pacjentów i dąży do profesjonalizacji opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, długotrwale unieruchomionymi w łóżku.

Zobacz koniecznie jak wygląda nasz zakład teraz :
Copyright by Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Przystań" w Mielcu. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.